Anyway. $ per GB has dropped rather a lot since this article was written. I dont actually day why anybody would to MP3 at all presently, since lossless takes only a propos 3 instances extra space than 320kbps. a normal 2TB exhausting thrust can simply comprise around 200 days value of lossless audio (or around 85000 3.5min tracks).ffmpeg was cons… Read More


How shindig you employ a digital multimedia MP4 participant? 1,0sixty one,293questions on Wikianswers Add New web page Edit Edit sourceHistoryTalk 0This question is awaiting a solution...Please go away this discipline clean except you are answering the question. do not ask questions you already know the reply to. thank you.Retrieved from " "Ad bloc… Read More


Na przykład tutaj można dowiedzieć się niezwykłych korzyściach stosowania wzorca Builder (na przykład do wypiekania pizzy:)). Używam zatem, ale ten budowniczy mi więcej przeszkadza niż pomaga. Można pokusić się stwierdzenie, że to tylko dodatkowa i nad wyraz rozdmuchana warstwa pośrednia, która niczego użytecznego nie wnosi. Ot, tw… Read More


Jest tak samo brzydki jak był! Budowniczy nie wniósł znaczącego wkładu do tego kodu. Moim zdaniem interfejs budowniczego należy projektować z perspektywy klienta. Pisząc klient mam na myśli usługę, która akurat budowniczego będzie wykorzystywać - w tym przypadku jest to klasa UserIterface. Interfejs budowniczego powinien być wygodny … Read More


Przez stół przeciągnęłam niebieski kawałek materiału, marszcząc go odpowiednio tak żeby wyglądał jak płynąca rzeka. A co z pokarmem dla kastratów? Dr Kaleta przypomina, ¿e zabieg, który przechodzi wiêkszo¶æ kotów trzymanych w domu, mo¿e skutkowaæ zwiêkszon± sk³onno¶ci± do tycia. I to w³a¶nie oty³¶æ jest przede wszyst… Read More